Pages

tirsdag den 29. november 2011

onsdag den 9. november 2011

Zu leben

Ja, så er vi på den igen, endnu et eksistens-indlæg fra min side. Håber i kan lide det, eller det i hvert fald starter nogle tanker. Det vil starte med en masse spørgsmål, til at sætte tanker igang, og derefter søge svar.
Et kompliceret emne, og forenklende tekst. Jeg siger ikke at jeg siger sandheden, det er nærmere en brainstorm, med postulater man kan være mere eller mindre enig i.

Eksistens/Væremåde  - Tvivl/Definition


Kast dig ud i det hele, uden pres.
Kast dig ud i det hele, med en fordrejet virkelighedsopfattelse.
Gør det. Fuck det op.
For hvad er virkelighed?
Hvad er uvirkeligt? Kan du svare?
Hvordan finder du denne grænse??
Hvad er normalt? Hvem dikterer det? Hvorfor egentlig?
Hvilke virkelighedsopfattelser har folk egentligt helt konkret?
Hvad sker der i deres hoveder?
Hænger deres hverdag sammen på samme måde som din?


Er der folk der går rundt med tanker om at jage et spidst objekt i struben på en anden?
Du aner det helt basalt ikke
Du lever baseret på tillid

Sindssyge er vel blot defineret, som folk med et afvigende tankemønster. Folk hvis tankemønstre ikke er tætte nok på vores andres.. for i vores samfund er vi blevet enige om at man ikke dræber hinanden, eller gør hinanden ondt. Det er jo ikke et selvfølge, hvis man tænker tilbage. Uden kommunikation, eller lysten og velviljen til samme, ville der herske anarki og kaos.


"Many psychiatric delusions appear to be associated with mild traumatic brain injury. Examples include content-specific personality changes, such as when the patient believes that family members are impostors or identical doubles. An extremely common delusion among domestic abusers and stalkers is pathological jealousy and preoccupation with another person."

"Brain injury causes lesions that appear and change over time in the prefrontal cortex and its pathways to the older regions of the brain. This explains the wide spectrum of complex neurobehavioral complaints following MTBI: compulsive and explosive behavior, sensory anomalies, memory loss – as well as behavioral dis-inhibition, domestic violence, and alcohol intolerance."Stoler du på at folks virkelighedsopfattelser, som du tror de er nu, er vedvarende?
Hvad hvis ikke?
Med andre ord; stoler du på andre?
Hvordan ændrer folk sig? For det gør de vel?
Hvad tror du at den fysiske tilstand af folks hjerner betyder for deres måde at være?
Tror du at du kan gennemskue folk du kender?
Tror du at de kan gennemskue sig selv?
Hvorfor de gør ting og har lyst til ting på forskellige tidspunkter?

Hvornår er alle folk syge i deres hoveder?
Er alle folk det når de vil leve i det samfund vi har? Vil de?
Hvad er rigtigt og forkert? Kan man retfærdiggøre noget?
Har vi opbygget tankebaner og strukturer og sprog, der er fuldstændigt forskruede og hjernevaskede?
Hvordan kan man bevise det modsatte?
Er der nogen der sætter spørgsmålstegn?


Jeg prøver ikke at skabe mistillid til andre, jeg vil bare påpege, at vi ikke kan være sikre på noget som helst, logisk nok, kan man knap tvivle på sig selv.

"Descartes forsøger at finde et fast punkt i verden, noget, der er sikkert. Descartes er rationalist, og efterhånden som han tænker sig om, viser det sig, at næsten intet i verden er sikkert. Han tror fx ikke længere på, at hans legeme findes. "Det kan være, at der er en ond narre-gud, der bilder mig det ind", tænker han og henviser til, at det samme jo kan siges at ske, når man sover. "At jeg sidder her, kan være noget, jeg bilder mig ind" tænker Descartes. Men så kommer konklusionen: "Det faste, sikre i verden, det er min egen eksistens." Selv, hvis der er en narre-gud, som snyder mig, så må jeg jo nødvendigvis stadig eksistere. Jeg må være et eller andet."

Alt hvad descartes kunne sige om det at vi eksisterer: "Cogito, ergo sum".`


Hvad er opskriften på en normalt tænkende person?

Er du 'sindssyg' når du ikke kan indfinde dig med at indordne dig efter præproducerede strukturer skabt af andre?
Når du ryger en fed og ser ting anderledes?
Når du overrasker dig selv over en beslutning?
Når du en dag ikke kan kende dig selv længere? Vil dette ske? Vi forandrer os jo.
 Vil du blive uvidende sindssyg senere, efter en definition du sætter i dag?
 Er der noget galt med sindssyge? Anderledes tænkende mennesker.

 Hvad er forskellen på tilstande af sindssyge?
Behøver du at være særligt 'afvigende tænkende', for at være 'sindssyg'?
Behøver en sygeligt dybt sindssyg person, nødvendigvis at være særligt 'afvigende tænkende'?


Den tynde tråd

»En læge foran hospitalet i Tripoli, som forsøgte at tilse en såret patient, der blev indskrevet, blev skudt af en snigskytte i hovedet«, fortæller tv-stationens udsendte, Alex Crawford.

"4 to 6 = the number of minutes your brain can survive without oxygen before it starts to die. "

10 minutter uden ilt.
Så dør din hjerne.
udslettes din eksistens.
Din bevidsthed, den du holder fast i lige nu, vil aldrig blive genskabt.


Der er så meget der kan fucke op i din hjerne, så let.
Vi er så sårbare. Ikke kun psykisk. Et enkelt område af hjernen der får et slag, eller bliver vanskabt ved fødslen og vores verden ser anderledes ud. I dag kan man endda sætte ord på de egenskaber du vil miste, ved defunktionelle dele af hjernen:

Hippocampus and associated structures:

Parahippocampal gyrus:[5] Plays a role in the formation of spatial memory
Cingulate gyrus:[4][5][6] Autonomic functions regulating heart rateblood pressure and cognitive and attentional processing
Dentate gyrus:[5] thought to contribute to new memories and to regulate happiness.
Entorhinal cortex: Important memory and associative components.
Nucleus accumbens: Involved in reward, pleasure, and addiction

Jeg sidder og stiller spørgsmål, men egentligt er det ligegyldigt.
Om noget tid dør jeg, hvor langt tid ved jeg ikke.
 Jeg frygter det ikke, og jeg kommer ikke til at opfatte min død.
Jeg vil bare gå fra tilstanden "eksisterer" til "eksisterer ikke" som om intet var hændt, og mit legeme, og hjerne som har været vært for min illusionære bevidsthedsfølelse, vil blive nedbrudt af mikroorganismer, og gå i forrådnelse.
 It's really that simple.

Men nok om hvor tyndt vi er tilkoblet kosmos.
Lad os fokusere på processen.


Bevidsthed = frihed??Så hvad er det at at være bevidst, og være os selv, og ikke være andre? 
Mange vil sige, at det at være bevidst, er det,  ikke bare at være zombie, men at være bevidste om at vi er til, og tage de valg der er unikke for at vi er os.
At jeg nævner "tage valg".. Netop dette, betyder at det at eksistere, handler om valgfrihed.

Hvad er frihed i din tilværelse for dig?
Føler du dig fri i din hverdag?  Hvorfor? Fordi du kan vælge din uddannelse? Fordi du kan vælge at bo i det land du vil bo i?
Fordi du kan vælge en samfundsstruktur frem for en anden?


Gennem tilværelsen har folk det med, at indordne sig i systemer og skemaer. Meget frit, indeed...

Her vil jeg quote 'The Joker's hyldest til kaos:

"Do I really look like a guy with a plan? You know what I am? I'm a dog chasing cars. I wouldn't know what to do with one if I caught it. You know, I just... do things. The mob has plans, the cops have plans, Gordon's got plans. You know, they're schemers. Schemers trying to control their little worlds. I'm not a schemer. I try to show the schemers how pathetic their attempts to control things really are."

"You know... You know what I've noticed? Nobody panics when things go "according to plan." Even if the plan is horrifying! If, tomorrow, I tell the press that, like, a gang banger will get shot, or a truckload of soldiers will be blown up, nobody panics, because it's all "part of the plan". But when I say that one little old mayor will die, well then everyone loses their minds! "

" Introduce a little anarchy. Upset the established order, and everything becomes chaos. I'm an agent of chaos. Oh, and you know the thing about chaos? It's fair! "

Er der en forbindelse mellem kaos og frihed? Lad os kigge på et eksempel på, 'at være fri' til at gå i det tøj man har lyst til:


"A psychologist at a girl’s college asked the members of his class to compliment any girl wearing red. Within a week the cafeteria was a blaze of red. None of the girls were aware of being influenced, although they did notice that the atmosphere was more friendly. A class at the University of Minnesota is reported to have conditioned their psychology professor a week after he told them about learning without awareness. Every time he moved toward the right side of the room, they paid more attention and laughed more uproariously at his jokes, until apparently they were able to condition him right out the door."

Hvor frit var deres valg om at tage kjolerne på? De valgte det jo selv, da de stod op om morgenen.Så hvad er det at leve mere præcist? "At udleve" hvad man brænder for, vil mange sige. Det vil jeg snakke om her.
Processen "at leve" i et samfund


Mange mennesker lever bare. Nogle stiller spørgsmålstegn ved det at leve, men de fleste lever bare. Handler bare. Står op om morgenen, og gør hvad der falder dem umiddelbart ind.

Tror du at du lever?


Fra et synspunkt,  søger alle blot at opnå hvad der underholder og pleaser dem mest i livet.. indtil det er forbi. Meningsløst, men dejligt... "livsbekræftende"?

Jeg vil give et eksempel her:

Musik (kan..) få vores krop til at føle velbehag.
Mad får vores krop til at føle velbehag.
 Sex får vores krop til at føle velbehag.
Magt får os til at føle velbehag.
Adrenalin får os til at føle velbehag.
Anerkendelse, fællesskab, bekræftelse og kærlighed får os til at føle velbehag.

Alle folk er bare ambassadører i disses lys. Kig på dine venners interesser.
Være sammen med venner. (Anerkendelse, bekræftelse)
Score det modsatte køn, og gå op i sit udseende(nært beslægtet).. (Sex, kærlighed, anerkendelse).¨
Spille i band/instrument. (musik, anerkendelse(fællesskab))
Tjene penge. (magt,muligheder)
Lave mad, spise middag. (mad, fællesskab)
Dyrke ekstrem sport eller game. (adrenalin)
Normal sport (Fællesskab, bekræftelse, adrenalin)

udseende, høje karakterer, opmærksomhed fra det andet køn, sportspræstationer. Vi har alle brug for at blive værdsat for noget.
Garanteret i højere grad, jo dårligere bånd, anerkendelse man har fra familie og venner..
Det er der vel intet unormalt ved.

Men selviscenesættelse, bekræftelse, anerkendelse, facebook, og narcisisme er i dag mere og mere udbredt. det begynder vel at blive problematisk?

Hvis musik blot er impulser der behager din hjerne. Er man så en zombie hvis man dedikerer sit liv til det? til mode?
I dette henseende bliver det svært at finde mening, eller hvad? vi er vel alle 'zombier' der prøver at behage os selv, på den mest passende måde.

Schemers.
DET ER SÅ FORUDSIGELIGT.
ANTIKAOS. Selvfølgelig. DET er jo frihed.
eller hvad?

Magnus Berg-Pedersen


Jeg accepterer disse vilkår. Folk lever forskelligt, og det vigtigste er at få noget ud af livet, heldigvis er vores mening subjektiv/forskellig fra person til person.

 Jeg vil gerne vide hvad det er at leve, for mig, og det er en længere process.
Jeg vil gerne vide hvordan jeg egentligt lever. Helt basalt. Hvordan er min omverden? Hvordan reagerer ting, på ting jeg gør? Det er netop dette babyer prøver at finde ud af de første år de er født.

Jeg vil gerne vide hvordan jeg tænker, inden jeg mister forbindelsen til det, som jeg føler er mig.
Jeg ved bare at jeg er, men jeg ved ikke hvordan min hjerne reagerer på forskellige ting.
Jeg kan mærke jeg bliver ked af det, over specielle ting.
Jeg føler jalousi, selvom jeg egentlig ikke kan se nogen grund til det.
Det er spændende at udforske.

Det er derfor at jeg skubber mine grænser konstant, søger nye udfordringer.
Jeg vil mærke min krop.
 Jeg vil  mærke hvor længe jeg kan fungere, uden mad og drikke, som den filosof jeg er.
Jeg vil vide hvor længe jeg kan fungere uden søvn. jeg vil vide hvor længe jeg kan fungere i løb, sprint, kravl, kulde, og mørke.
Jeg vil vide hvor højt et bjerg skal være for at kunne stoppe mig.
Jeg vil vide hvor meget socialt pres jeg kan tage. Hvor meget pres jeg kan tage fra de dybt latterlige samfundsnormer, inden jeg siger stop.
Derfor vil jeg gerne være værnepligtig. Det kan forløbet hjælpe mig med. (også selvom jeg er imod krigsførelse)
Jeg vil kende mig, være i kontakt med mig, ellers kan jeg ikke være tilfreds.
Selvkontrol og selvbevidsthed er essentielt for min forståelse af det at være til.

Jeg føler personligt mest, at jeg lever når jeg er i kontakt med min krop, mine tanker, og naturen. Derudover, i situationer hvor jeg fungerer godt socialt. Der føler jeg at jeg kan komme i tæt kontakt med andre mennesker.


Jeg synes altruisme er smukt. Jeg synes at samspillet mellem mennesker, altså relationer, er smukke.
Disse to ting, er da værd at leve for. Er det ikke det bedste formål i livet, at være i relation til medmennesker?


Jeg kan også godt lide at dyrke kunst. Fordi det er så dejligt formålsløst. Det er ting som dette, der gør livet værd at leve. Ting som du ikke kan sætte ord på. Ting der ikke er rationelt eller kan sættes i bokse. Ting der er fucked op. Kaos.
Kunst er så subjektivt, og kan netop sætte billeder eller udtryk, altså, forklare hvad vi har indeni os, på anden vis end med ord. Man kan opnå forståelser for andre personer bedre.


Jeg elsker at eksperimentere med ting, der får min hjerne til at fungere anderledes end den normalt gør. Min hjerne til at være kaotisk. Afmagt, og ukontrol, kaos? afveksling er altid spændende.
Forelskelse, eller tetrahydrocannabinol er  2 gode eksempler.

Jeg vil udforske. Eksperimentere. Finde mine grænser. Bryde dem. Tage dem til ekstremer. Være bevidst. Smage livet, forstå det. Forstå mine egentlige behov.

A recent questionnaire-based study identified eleven significant factors contributing to drug-induced states of consciousness:

experience of unity;
 spiritual experience;
blissful state;
 insightfulness;
 disembodiment;
impaired control and cognition;
 anxiety;
complex imagery;
elementary imagery;
audio-visual synesthesia;
 changed meaning of percepts.Folks søgen på mening:

Forskellige folk søger deres svar på den måde de lever, på forskellige måder.
Nogle er asociale, andre lever bedst i samvær med andre.
Noget tager længere tid end andet. Noget er mere egoistisk, eller altruistisk, end andet.
Nogle få kan ikke finde den, og opfinder en religion at gøre til deres mening.
Noget er mere vanedannede, end andet.

Det er der vel noget smukt over.

Jeg synes dog at man skal tænke på at dette liv og denne eksistens sgu ikke er ret lang, og dette skal man bruge konstruktivt. Se ud over dine kærestesorger eller sociale fnidder eller tilbageholdenhed, get up and go.
Noget af det bedste du kan gøre, er i hvert fald at få erfaring og prøve livet af, man ved aldrig hvad man går glip af.

Se disse dejlige drenge i fuldt sving. :)